Marmi Futerno
Marmi Futerno Marmi Futerno

Nyheter och tillkännagivanden

25th June, 2018

Estlands miljöinvesteringscenter (KIK) stödde Marmi Futerno-investeringar i resurseffektivitet

Marmi Futerno fick stöd med 111 000 euro genom KIK's åtgärd “Företagets energi- och resurseffektivitet”, “Investeringar i bästa möjliga resurseffektivitetsteknik, resurshanteringssystem och stödjande IT-system.” “Marmi Futerno resurseffektivitetsprojekt” kommer att genomföras under perioden 21.05.2018—31.12.2018.

Syftet med investeringsprojektet är att införa ny teknik och utrustning i företagets produktionsprocess, vilket kommer att förbättra resursanvändningen och minska energi- och vattenförbrukningen. Som ett resultat av projektet beräknas resursbesparingarna uppgå till 24,3%.