Marmi Futerno
Marmi Futerno Marmi Futerno

Uudised ja teadaanded

25th June, 2018

KIKi (Keskkonnainvesteeringute Keskus) projekti teavituskohustus

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks. Marmi Futerno OÜ sai meetme “Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse “Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 111,000 eurot, mille abil viiakse perioodil 21.05.2018—31.12.2018 ellu projekt “Marmi Futerno OÜ ressursitõhususe investeering”.

Investeeringuprojekti eesmärgiks on ettevõtte tootmisprotsessis kasutusele võtta uus tehnoloogia ja seadmed, mis võimaldavad parandada ressursikasutust ning vähendada energia- ja veekulu. Projekti tulemusena saavutatakse hinnanguliselt 24.3% ressursisääst.